Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser för användning av webbutiken eastpolepaddles.com

 

 1. Allmänt

1.1. Dessa användarvillkor och bestämmelser (nedan kallade Användarvillkor) reglerar användningen av webbutiken på webbsidan www.eastpolepaddles.com och dess underordnade sidor (nedan kallad Webbutik) och köpet av de varor som tillhandahålls där (nedan kallade Produkter). En Kund som vill köpa Produkter från Webbutiken (nedan kallad Kund) godkänner Användarvillkoren genom att göra ett inköp i Webbutiken.
1.2. Webbutikens ägare och administratör är East Pole OÜ (nedan kallad East Pole), med adress Pärnumaa, Pärnu, Haraka 46, 80023, org. nr. 10838721, e-post: info@eastpolepaddles.com, telefon (+372) 5291 757
1.3. Alla myndiga privatpersoner (lägst 18 år gamla) och juridiska personer kan bli Kunder.
1.4. Genom att bekräfta beställningen försäkrar Kunden att alla av honom/henne inlämnade uppgifter är korrekta, att han/hon är en myndig person och, ifall han/hon företräder en juridisk person, att han/hon har full rätt att agera på Kundens vägnar. Kundens och Kundens företrädares försäkranden förutsätts vara sanna och East Pole har ingen skyldighet att kontrollera detta.
1.5. Det är East Pole som äger rätten att använda och publicera den information och det material som anges i Webbutiken.
1.6. Alla priser för Produkter som Webbutiken erbjuder är angivna i euro. Alla priser inkluderar moms.

 

 1. Beställning, betalning för beställda Produkter och frakt

  2.1. Kunden köper Produkter från Webbutiken genom att välja ut önskade Produkter och lägga dem i kundvagnen (nedan kallad Kundvagn).
  2.2. Kunden är medveten om att Produkter är träprodukter och därför kan den levererade Produktens färg, vikt och styrka variera och skilja sig något från det som anges på bilderna i Webbutiken.
  2.3. Kundens Kundvagn skapas när han/hon har klickat på “Lägg till i kundvagn” knappen. Att lägga till en Produkt i Kundvagnen medför ingen skyldighet för Kunden att omedelbart köpa den. Om Kunden har eventuella specialönskemål måste dessa beskrivas i beställningsformuläret.
  2.4. Kunden kan ändra Produkternas antal i Kundvagnen och ta bort dem från Kundvagnen vid behov.

2.5. Produkterna i Kundvagnen är tillgängliga för köp av andra kunder tills beställningen har bekräftats.
2.6. För att slutföra sitt köp ska Kunden välja en betalningsmetod. Kunden kan betala för Produkterna via PayPal, med kreditkort eller genom förskottsbetalning enligt faktura som skickas till Kundens e-postadress på Kundens begäran.
2.7. Kunden slutför köpet genom att klicka på knappen “Submit an order” (Lägg beställning). Efter köpet skickas en beställningsbekräftelse automatiskt till Kundens e-postadress.
2.8. Efter köpet levereras Produkterna till den adress som Kunden angav vid beställning.
2.9. När köpets värde överstiger 150 € ingår fri frakt. När köpets värde understiger 150€ är fraktkostnaden 24€.
2.10. East Pole levererar Produkterna till Kunden inom 2 veckor efter att beställningen har bekräftats.

 

 1. Annullering av beställning, returnering av produkter

  3.1. Om Kunden är en privatperson har han/hon rätt att returnera Produkter till East Pole inom 14 dagar efter leveransens mottagande.
  3.2. För returnering av Produkterna måste Kunden skicka en returneringsanmälan med Kundens uppgifter och kontonummer till e-postadress info@eastpolepaddles.com.
  3.3. Om Produkter ska returneras måste Kunden skicka Produkterna tillbaka till East Pole utan dröjsmål, senast inom 15 dagar efter att en returneringsanmälan har inlämnats. Produkter som returneras måste vara oanvända och i originalförpackning.
  3.4. East Pole betalar tillbaka pengarna för de returnerade Produkterna till Kundens konto snarast, dock senast inom 15 dagar efter att ha mottagit de returnerade Produkterna. Kostnaden för returnering av Produkter betalas av Kunden.

 

 1. Avvikelser från försäljningsvillkor

  4.1. Om Produkter sålda till Kunden avviker från försäljningsvillkoren ansvarar East Pole för sådana fel på Produkter som förekom vid leveranstillfället inom två år från Produkternas leveransdatum.
  4.2. Ev. avvikelser från försäljningsvillkoren ska reklameras av Kunden till e-postadress info@eastpolepaddles.com. Reklamationen måste innehålla Kundens namn, telefonnummer, beställningsnummer och en exakt beskrivning av felet hos Produkterna. Kunden har rätt att lämna en reklamation senast 1 månad efter att felet har upptäckts. East Pole går igenom reklamationen och svarar Kunden snarast möjligt, dock senast inom 15 dagar efter att reklamationen har mottagits.
  4.3. Eventuella skador på Produkten som har uppkommit under transporten måste anmälas till East Pole inom 1 vecka efter att Produkterna har levererats.

 

 1. Försäljningsgaranti

  5.1. East Pole ger sina Produkter ett års garanti som börjar gälla från att Produkterna har tagits emot av Kunden.
  5.2. Under garantiperioden ersätter East Pole kostnaden för reparation eller utbyte av defekta Produkter om bristen eller defekten på Produkten inte har orsakats av naturligt slitage eller av felaktig användning av Produkten hos Kunden.
  5.3. Vid ev. defekter eller brister på Produkten ska Kunden lämna en reklamation till e-postadress info@eastpolepaddles.com som måste innehålla Kundens namn, telefonnummer, beställningsnummer och en exakt beskrivning av defekterna eller bristerna.
  5.4. Om defekter eller brister på Produkten uppstår under garantiperioden åtar sig East Pole att antingen byta ut eller reparera Produkten eller ersätta Kunden för bristen eller defekten på annat sätt, efter eget omdöme.

 

 1. Principer för hantering av kunders personuppgifter

  6.1. East Pole behandlar följande personlig information om dess kunder: för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och postadress (härefter personuppgifter).
  6.2. Personuppgiftsansvarig är East Pole OÜ, adress Pärnu stad, Pärnu län, Haraka 46, 80023, organisationsnummer 10838721.
  6.3. East Pole behandlar kunders personuppgifter i syfte att expediera kunders beställningar och för att kontakta kunder vid behov.
  6.4. Dessutom behandlar East Pole kunders personuppgifter för att tillhandahålla kommersiella meddelanden och material gällande East Poles aktiviteter och produkter när kunder så önskar.

6.5. East Pole hämtar och sparar kunders personuppgifter i elektroniskt format och gör utdrag även i andra format om det är nödvändigt. East Pole har rätt att bevara kunders personuppgifter under den period som behövs för att uppfylla syftet med hanteringen av personuppgifter som finns beskrivet i Användarvillkoren.
6.6. East Pole har rätt att överföra kunders personuppgifter till tredje parter som är involverade i expediering av en beställning (t.ex. bud, tillhandahållare av posttjänster).
6.7. Kunden har rätt att känna till vilka personuppgifter som finns i East Poles databas om honom/henne och Kunden kan begära ett registerutdrag med dessa uppgifter genom att skriva till den e-postadress som finns angiven i Webbutiken. Kunden har rätt att när som helst ändra och korrigera hans/hennes personuppgifter.
6.8. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att begära att behandling av personuppgifter avslutas och att de inhämtade personuppgifterna raderas. För att göra det ska Kunden skicka in en ansökan till den e-postadress som finns angiven i Webbutiken.

 

 1. Upphovsrätt och kakor

  7.1. All information som finns i Webbutiken, inklusive Webbutikens design och programvara, är skyddat av upphovsrätten i enlighet med lagen om upphovsrätt. Alla upphovsrätter till materialet i Webbutiken ägs av East Pole eller har överförts till East Pole i tillåten omfattning för användning i Webbutiken.
  7.2. All information som finns i Webbutiken får enbart användas för icke kommersiella syften och all återgivning, distribution eller annan överföring av den information till tredje part utan skriftligt tillstånd från East Pole är förbjuden.

7.3. Webbutiken använder kakor för att kunna tillhandahålla en bättre användarupplevelse. Kakorna gör att East Poles webbservrar känner igen Kunderna och anpassar Webbutikens innehåll till Kundens behov när Kunden besöker Webbutiken. Användning av kakor underlättar igenkänning av Kundens behov. De ger även användarstatistik som kan användas för att mäta och förbättra Webbutikens funktioner.
7.4. Kunden uppmanas att acceptera kakor om kakor är aktiverade i inställningarna för Kundens webbläsare. Om Kunden inte accepterar kakor kan vissa funktioner i Webbutiken begränsas.
7.5. Kunden har alltid rätt att avgöra om kakor ska tillåtas eller inte i hans/hennes webbläsare. Om Kunden inte vill tillåta kakor kan Kunden konfigurera sin webbläsare att automatiskt avböja kakor eller meddela Kunden varje gång Webbutiken begär tillåtelse att skapa och lagra kakor.

 

 1. Ansvarsbegränsning

8.1. East Pole frånsäger sig alla garantier och villkor av alla slag gällande Produkterna, vare sig de är uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för Produkternas säljbarhet, användbarhet för ett särskilt ändamål, benämning och otillåtna användning.

8.2. East Pole är inte ansvarig för skador eller andra konsekvenser som uppkommit på grund av följande orsaker:

8.2.1. Webbutiken fungerar inte eller fungerar felaktigt i vissa webbläsare;

8.2.2. force majeure omständigheter och andra fel och störningar som har hindrat Kunden från att använda Webbutiken och som inte orsakats eller påverkats av East Pole;

8.2.3. avvikelser, skador eller inställningar i Kundens enheter som är olämpliga för användning av Webbutiken;

8.2.4. fördröjningar, avbrott eller fel i användning av Webbutiken på grund av underhålls- eller utvecklingsarbete;

8.2.5. avbrott eller fel i tredje parts system som påverkar Webbutikens funktion och tillgänglighet.

8.3. I den utsträckning lagen tillåter ska inte någon av parterna hållas ansvarig för några indirekta, oförutsedda eller följdskador, straffskadestånd eller förlorade vinster, intäkter, data eller affärsmöjligheter. Det totala ansvaret för East Pole begränsas till den totala summan som Kunden faktiskt har betalat för Produkterna under en period på tolv (12) månader innan händelsen som gav upphov till anspråket uppstod.

 

 1. Övriga villkor

  9.1. Alla meddelanden och all information som kommuniceras av East Pole till Kunden överförs elektroniskt via de kontaktuppgifter som Kunden angivit i beställningen. Alla meddelanden och all information som kommuniceras av Kunden till East Pole överförs elektroniskt genom Webbutiken eller till den e-postadress som finns angiven i Användarvillkoren.
  9.2. Användarvillkoren börjar gälla från att Kunden har accepterat Användarvillkoren i Webbutiken och tillämpas mellan Kunden och East Pole under giltigheten för de rättsliga förhållanden som regleras av Användarvillkoren.
  9.3. Det rättsliga förhållandet mellan Kunden och East Pole som uppstår genom användning av Webbutiken regleras av tillämpliga lagar i Republiken Estland.

9.4. Kunden och East Pole löser alla ev. tvister som uppkommer från användning av Webbutiken genom förhandlingar. Om överenskommelse inte kan nås ska tvisten lösas av Harju distriktsdomstol.
9.5. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar kan Kunden kontakta Konsumentverket i Estland (adress Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) för rådgivning eller upplysningar eller för att lösa tvisten i Konsumenttvistnämnden som verkar vid Konsumentverket. Ett klagomål till Konsumenttvistnämnden kan även inges genom en online plattform på http://ec.europa.eu/odr. Nämndens förfaranderegler finns att läsa på www.tarbijakaitseamet.ee.