Integritetspolicy

Principer för hantering av kunders personuppgifter

6.1. East Pole behandlar följande personlig information om dess kunder: för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och postadress (härefter personuppgifter).
6.2. Personuppgiftsansvarig är East Pole OÜ, adress Pärnu stad, Pärnu län, Haraka 46, 80023, organisationsnummer 10838721.
6.3. East Pole behandlar kunders personuppgifter i syfte att expediera kunders beställningar och för att kontakta kunder vid behov.
6.4. Dessutom behandlar East Pole kunders personuppgifter för att tillhandahålla kommersiella meddelanden och material gällande East Poles aktiviteter och produkter när kunder så önskar.

6.5. East Pole hämtar och sparar kunders personuppgifter i elektroniskt format och gör utdrag även i andra format om det är nödvändigt. East Pole har rätt att bevara kunders personuppgifter under den period som behövs för att uppfylla syftet med hanteringen av personuppgifter som finns beskrivet i Användarvillkoren.
6.6. East Pole har rätt att överföra kunders personuppgifter till tredje parter som är involverade i expediering av en beställning (t.ex. bud, tillhandahållare av posttjänster).
6.7. Kunden har rätt att känna till vilka personuppgifter som finns i East Poles databas om honom/henne och Kunden kan begära ett registerutdrag med dessa uppgifter genom att skriva till den e-postadress som finns angiven i Webbutiken. Kunden har rätt att när som helst ändra och korrigera hans/hennes personuppgifter.
6.8. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, rätt att begära att behandling av personuppgifter avslutas och att de inhämtade personuppgifterna raderas. För att göra det ska Kunden skicka in en ansökan till den e-postadress som finns angiven i Webbutiken.

 

Upphovsrätt och kakor

7.1. All information som finns i Webbutiken, inklusive Webbutikens design och programvara, är skyddat av upphovsrätten i enlighet med lagen om upphovsrätt. Alla upphovsrätter till materialet i Webbutiken ägs av East Pole eller har överförts till East Pole i tillåten omfattning för användning i Webbutiken.
7.2. All information som finns i Webbutiken får enbart användas för icke kommersiella syften och all återgivning, distribution eller annan överföring av den information till tredje part utan skriftligt tillstånd från East Pole är förbjuden.

7.3. Webbutiken använder kakor för att kunna tillhandahålla en bättre användarupplevelse. Kakorna gör att East Poles webbservrar känner igen Kunderna och anpassar Webbutikens innehåll till Kundens behov när Kunden besöker Webbutiken. Användning av kakor underlättar igenkänning av Kundens behov. De ger även användarstatistik som kan användas för att mäta och förbättra Webbutikens funktioner.
7.4. Kunden uppmanas att acceptera kakor om kakor är aktiverade i inställningarna för Kundens webbläsare. Om Kunden inte accepterar kakor kan vissa funktioner i Webbutiken begränsas.
7.5. Kunden har alltid rätt att avgöra om kakor ska tillåtas eller inte i hans/hennes webbläsare. Om Kunden inte vill tillåta kakor kan Kunden konfigurera sin webbläsare att automatiskt avböja kakor eller meddela Kunden varje gång Webbutiken begär tillåtelse att skapa och lagra kakor.